Op donderdag 11 april 2019 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Palm Party House.

De vergadering begint om 20.00 uur en jullie krijgen hier allemaal nog een uitnodiging voor.
Via de volgende links vinden jullie de agenda, het verslag van de secretaris en een verslag van de penningmeester.

Agenda 11-4-2019
Jaarverslag secretaris 2018
Verslag penningmeester

Bij het verslag van de penningmeester hoort ook de begroting van het komende jaar, er is voor gekozen om deze niet op de website te plaatsen maar om deze tijdens de jaarvergadering aan jullie te overhandigen.
Vragen en opmerkingen graag per mail: arda@bvzwijndrecht.nl

error: Content is protected !! © bvzwijndrecht.nl